• Start

Site info

Nedkelly.nl is een site voor dingen die mijn persoonlijk interesseren, dit is basketball en het trainen en coachen van jeugdteams.

Dit in Cuijk (bc Jink) en nu in Gennep (Gennep Cougars). Vooral het trainen van de Read & React Offense heeft mijn interesse.

Dit zal vooral via het forum lopen, deze is alleen voor leden. Erg veel info zal hier dus niet komen te staan.

 Geen zone voor jeugdteams!

Er moet een verbod komen in de regiocompetities van de zone verdediging tot en met de U16. Leer deze kids eerst eens fatsoenlijk verdedigen!!!!

Denk aan hun toekomst op de lange termijn en niet in het winnen van wedstrijden!

Mijn mening natuurlijk!

Geen verbod meer op Zone verdediging bij U16

Met ingang van het seizoen 2010 – 2011 wordt de volgende wijziging doorgevoerd: Waar tot nu toe het verdedigen in een zone niet toegestaan was in de klassen t/m U16 is dit vanaf nu niet meer van toepassing in de U16 klassen, zowel in de rayon – als kerncompetities.

Door veranderende (tactische) speelwijzen op Internationaal jeugdniveau, en daarvan afgeleid op landelijk niveau, waar steeds meer gewerkt wordt met zoneverdedigingen en/of afgeleide vormen daarvan, is besloten om de verplichting van het alleen man-to-man verdedigen in de U16 klassen af te schaffen. Het verbod op verdedigen in een zone is vanaf nu alleen nog toepasbaar op alle U10-U12 en U14 klassen.

Bullshit, in de kerncompetities op het lagere niveau moeten de spelers met vaak een training in de week, de MtM al goed geleerd hebben? Dus zie je dat de mindere teams gewoon in de zone gaan staan omdat ze niet kunnen verdedigen en wedstrijden willen winnen. Stom!

Binnen Rayon Zuid van de NBB is voor de klassen t/m U14 nu nog steeds het onderstaande (stammend uit destijds het ‘Plan Heger’) onvoorwaardelijk van toepassing:

"In het kader van het zo goed mogelijk aanleren van de verdedigende fundamentals bij jeugd mag in de categoriën U10 / U12 / U14 verdedigend alleen Man-To-Man gespeeld worden". Zone-verdedigingen zijn niet toegestaan !!

Ook van zone afgeleide verdedigingsvormen zoals Zone Press en combinatieverdedigingen (o.a. Box-and-One en Traingle-and-Two) vallen onder dit verbod. Een strikte 5 tegen 5 man-to-man verdediging is dus verplicht  bij U10-U12 en U14 !!!

In eventueel gecombineerde U14/16 klassen geldt ‘het recht van de jongste’, wat wil zeggen dat als een U14-team tegen een U16-team speelt, beide teams verplicht man-to-man moeten verdedigen.

Afwijken van de bovengenoemde, nu geldende, regels kan leiden tot (reglementair) verlies van de wedstrijd. Geconstateerde overtredingen dienen gemeld te worden bij het bestuur van Rayon Zuid waarna de klacht in behandeling wordt genomen. Er kunnen verklaringen worden opgevraagd van scheidsrechters en coaches. Het bestuur van Rayon Zuid (eventueel geadviseerd door de RJC/RCO) beslist hierin.

De overtreding kan geconstateerd worden door de scheidsrechter of door de coach van de tegenstander. In dat laatste geval is de scheidsrechter verplicht dit te toetsen. Bij een geconstateerde overtreding zal de coach van de ploeg welke in overtreding is tegen deze regel, een waarschuwing dienen te krijgen. Bij een volgende overtreding in die wedstrijd dient deze coach een Technische Fout te krijgen. Tevens dient de overtreding gemeld te worden bij het bestuur van Rayon Zuid.

Deze afspraken, zoals opgesteld en ondersteund door de verantwoordelijke commissies (RJC en RCO), zijn leidend en gelden tot op het moment waarop wijzigingen van kracht worden. Deze eventuele wijzigingen zullen gepubliceerd worden in het MB en/of kenbaar gemaakt worden aan de TKP’ers van de verenigingen.

Champions

Champions do not become champions when they win an event, but in the hours, weeks, and months, and years they spend preparing for it. The victorious performance itself is merely a demonstration of their championship character.
– Michael Jordan

Fail

I’ve missed more than 9000 shots in my career. I’ve lost almost 300 games. 26 times, I’ve been trusted to take the game winning shot and missed. I’ve failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed.
– Michael Jordan